“MARINOVA ŠUMA” (pozicija: Gorski kotar, područje Fužina, vrijeme trajanja: cca 5h )

NATUKNICE: 892m/nv, Gorski kotar, selo Roswell, zelena šuma, predivna drvena koliba, Marinova šuma i Marinova priča, Preradovićev vrh, pogledi u daljinu, 5-6 sati predivnog hodanja i planinarenja, šumske zvijeri, Fužine, Lič, Bitoraj, priče, tombola, home made nagrade…

*LIJEPO IZDIZAJNIRANA DIGITALNA POZIVNICA SUDIONICIMA AVANTURE

*TOMBOLA S ORGINALNIM HOME MADE POKLONIMA

KRALJEVICA U MALOM PRSTU” (pozicija: područje Kraljevice, vrijeme trajanja: cca 6h)

NATUKNICE: grad Kraljevica, divljina, šumske atrakcije, dvorac, špilja, utvrda, šumsko groblje, potoci i slapovi, lokve, lovci, lovačke čeke i hranilišta, bunkeri, staze i stazice, hrastovi, priče, tombola, home made nagrade…

*LIJEPO IZDIZAJNIRANA DIGITALNA POZIVNICA SUDIONICIMA AVANTURE

*TOMBOLA S ORGINALNIM HOME MADE POKLONIMA

OMIŠALJ EXTREME” (pozicija: područje Omišlja, vrijeme trajanja: cca 6h)

NATUKNICE: predivne uvale, šmrikovica i smilje, pogledi u daljinu, krčki most, tunere iliti straže, plaže, ekologija, škrape, svjetionici, penjanje u brdo, opasne strmine, Voz, ovce, Iliri, fortifikacija, priče, tombola, home made nagrade…

*LIJEPO IZDIZAJNIRANA DIGITALNA POZIVNICA SUDIONICIMA AVANTURE

*TOMBOLA S ORGINALNIM HOME MADE POKLONIMA

“PUTEVIMA LOVACA” (pozicija: okolica Bakarca, vrijeme trajanja: cca 3h)

NATUKNICE: jazavčeve jazbine, crkvica Sv. Trojice, rimska cesta, šumsko groblje, slap, potok, divlje životinje, lovci i lovačke priče, stoljetni hrastovi, hranilišta, lovačka čeka, mračna šuma, lovočuvar, tombola, home made nagrade…

*LIJEPO IZDIZAJNIRANA DIGITALNA POZIVNICA SUDIONICIMA AVANTURE

*TOMBOLA S ORGINALNIM HOME MADE POKLONIMA

“NAŠA KATE” (pozicija: okolica Rijeke, vrijeme trajanja: cca 4h)

NATUKNICE: mračni tuneli, bunkeri, militarija, priče, predivne staze, mahovina, prikaze, pogledi koji oduzimaju dah, Riječina, mlinovi, povijest, tombola, home made nagrade…

*LIJEPO IZDIZAJNIRANA DIGITALNA POZIVNICA SUDIONICIMA AVANTURE

*TOMBOLA S ORGINALNIM HOME MADE POKLONIMA

“ŠUMA” (pozicija: područje Kastva, vrijeme trajanja: cca 4h)

NATUKNICE: mračna šuma, prastari stoljetni putevi, gromače,  hrastovi, vrtače, povijest, militarija, predivni vrhovi, životinje, pogledi u beskraj, tombola, home made nagrade…

*LIJEPO IZDIZAJNIRANA DIGITALNA POZIVNICA SUDIONICIMA AVANTURE

*TOMBOLA S ORGINALNIM HOME MADE POKLONIMA

”KOKSTRENSKA PUSTOLOVINA” (okolica Kostrene, cca 3h)

”PRAVI GORSKI HIKE” (Gorski kotar, cca 6h)

”K7+” (okolica Kostrene, cca 6h)

”ŠŠŠŠŠŠŠ” (okolica Hreljina, cca 4h)

”U MARINOVOM DOMU” (okolica Fužina, mogućnost spavanja)

”7 DIVOVA GRADA DRIVENIKA” (okolica Drivenika, cca 7h)

”PUTEVIMA NAŠIH ČOBANA” (okolica Baške, cca 6h)

”PO ŠKRAPAMA, U BRDO PA U ŠUMU” (okolica Omišlja, cca 6h)

”MOJ MEDVIĐAK” (okolica Zlobina, cca 6h)

Create Your Own Website With Webador