“MALARIJAAAAA” (pozicija: područje Sv. Vid Miholjice-Malinska, vrijeme trajanja: cca 3h)

NATUKNICE: edukacija o šumi, snalaženju, preživljavanju i životinjama, ekologija, hrastovi, zapuštena sela, malarija, priče, šumske igre, zabava, klopa, pijača, tombola, home made nagrade…

*LIJEPO IZDIZAJNIRANA DIGITALNA POZIVNICA SUDIONICIMA AVANTURE

*TOMBOLA S ORGINALNIM HOME MADE POKLONIMA

“KI GRE NA IGRE” (pozicija: stari gradovi unutar PGŽ-a, vrijeme trajanja: cca3h)

NATUKNICE: urbane gradske igre po ulicama starih gradova npr.: Krk, Dobrinj, Omišalj, Kastav itd., edukacija, zabava, klopa, pjesma, tombola, home made nagrade…

*LIJEPO IZDIZAJNIRANA DIGITALNA POZIVNICA SUDIONICIMA AVANTURE

*TOMBOLA S ORGINALNIM HOME MADE POKLONIMA

“ZAGRLIMO NAŠU PLANINU” (pozicija: Kamenjak, vrijeme trajanja: cca 4h)

NATUKNICE: edukacija o šumi, snalaženju, preživljavanju i životinjama, ekologija, Kamenjak, planinarenje, predivni pogledi koji oduzimaju dah, militarija, priče, zabava, klopa, pijača, šumske igre, tombola, home made nagrade…

*LIJEPO IZDIZAJNIRANA DIGITALNA POZIVNICA SUDIONICIMA AVANTURE

*TOMBOLA S ORGINALNIM HOME MADE POKLONIMA

“PUTEVIMA LOVACA” (pozicija: područje Omišlja, vrijeme trajanja: cca 4h)

NATUKNICE: edukacija o šumi, snalaženju, preživljavanju i životinjama, ekologija, predivni pogledi, lovstvo i lovačke čeke, priče, zabava, klopa, pijača, šumske igre, tombola, home made nagrade…

*LIJEPO IZDIZAJNIRANA DIGITALNA POZIVNICA SUDIONICIMA AVANTURE

*TOMBOLA S ORGINALNIM HOME MADE POKLONIMA

“S BRDA NA BRDO” (pozicija: područje Tribulja i Dobrinja, vrijeme trajanja: 4h)

NATUKNICE: edukacija o šumi, snalaženju, preživljavanju i životinjama, ekologija, predivni pogledi, lovstvo i lovačke čeke, predivni potok i kupanje u slučaju ako je ljeto, trening penjanja uz korito, stari grad, Dobrinj, suhozidi, stoljetni putevi, predivni pogledi u daljinu, priče, zabava, klopa, pijača, šumske igre, tombola, home made nagrade…

*LIJEPO IZDIZAJNIRANA DIGITALNA POZIVNICA SUDIONICIMA AVANTURE

*TOMBOLA S ORGINALNIM HOME MADE POKLONIMA

“URBANA DŽUNGLA” (pozicija: okolica Rijeke, vrijeme trajanja: cca 4h)

NATUKNICE: edukacija o šumi, snalaženju, preživljavanju i životinjama, ekologija, velike prozračne šume, prastari mlinovi, Riječina, malena čudna šumska stvorenja, predivni pogled u daljinu, militarija, bunkeri, podzemni tuneli, priče, zabava, klopa, pijača, šumske igre, tombola, home made nagrade…

*LIJEPO IZDIZAJNIRANA DIGITALNA POZIVNICA SUDIONICIMA AVANTURE

*TOMBOLA S ORGINALNIM HOME MADE POKLONIMA

”SOURCE OF DUBRAČINA” (okolica Drivenika, cca 4h)

”ZAVIRI U HARTERU” (Rijeka, cca 3h)

”AVANTURA KOD GORSKOG” (okolica Fužina, cca 2h)

”ŠUMSKA PRIČA” (okolica Krasa, cca 4h)

”MOJ OMIŠALJ” (okolica Omišlja, cca 3h)

”ČAROBNA DUBAŠLJANSKA ŠUMA” (okolica Porta, cca 4h)

”DON’T WALK, JUST DIVE” (Ponikve, cca 3h)

”KUKURIKU” (okolica Delnica, cca 3h)

”PRIČA O RATU, O BRDU SV. KRIŽ (Rijeka, cca 3h)

Create Your Own Website With Webador