PRIPREMA, POZOR, SAD 29.07.-02.08.

Published on 6 May 2024 at 11:22

PRIJAVA NA PRIPREMA-POZOR-SAD KAMP 2 7.-11. god, 29.07.-02.08.
Ovogodišnja tema: Životne vještine: poniznost, zahvalnost, rješavanje sukoba, Iskrenost, kako oprostiti?
Sve ove teme biti će obrađivane kroz igre🌞, avanture🧗, zadatke✂️, radionice, kateheze, pustolovine i druženja🧒🧑‍🦳👱
- Rad u grupama sa stručnim voditeljima (kineziolozi, magis3, profesori, doktori, svećenici)
- Prijevoz sa različitih lokacija
- 3 obroka (doručak-užina-večera)
- Ograničen broj prijava

Po već poznatom modelu cijena se umanjuje na kraju prijava ovisno o broju prijavljenih iz određene općine i njezinog sufinanciranja!
Prijave: 0915773096
Cijena kampa: 200€ minus JLS Financiranje koje se dijeli prema broju prijava.
(Om - 1000€, Mk 2000€, Pn 1000€, Krk - ?)